ธุรกิจพลังงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่มลงทุนในธุรกิจพลังงาน ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยลงทุนร่วมกับวิสาหกิจจีนรวม 3 แห่ง เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant)

ในมณฑล Zhejiang 2 แห่ง คือ

  • Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd.
  • Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd.

 

ในมณฑล Yunnan 1 แห่ง คือ

  • Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd.